Menu główne

Przychodnia

Szpital

Intranet
E-Rejestracja
Fundusze Unijne

Witamy na stronie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze

!!! KOMUNIKATY !!! OGŁOSZENIA !!!

UWAGA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
TRZECIA DAWKA

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19 zalecana jest osobom z niską odpornością. E-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 dostały osoby:

Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej) oraz pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem, będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.

Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie podana szczepionka marki Pfizer, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał.

Przed szczepieniem należy wypełnić kwestionariusz badania przesiewowego.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19 – do pobrania tutaj

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 – do pobrania tutaj

Punkt szczepień zlokalizowany jest w Przychodni POZ Al. Jana Pawła II 4a, 26-400 Przysucha

Kontakt: tel. 504 966 380, 504965 894, 504 965 627, 504 965 678

Koordynator ds. szczepień Edyta Borowska-Ziomek e-mail: eborowska@spzzozprzysucha.pl tel. 483833200UWAGA UWAGA Komunikat koronawirus

Aktualności


14 października 2021r.

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Okres realizacji: 2020-2022.


04 stycznia 2021r.


W ramach umowy partnerskiej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego następujące wyposażenie oraz SOI:

Ochraniacze na buty – 1542 par

Rękawiczki z przedłużonym mankietem 16 000szt.

Rękawiczki nitrylowe w różnych rozmiarach 85 000 szt.

Gogle 440 szt.

Przyłbica – 800 szt.

Kombinezon ochronny w różnych rozmiarach – 1382 szt.

Fartuch barierowy – 740 szt.

Fartuch chirurgiczny 1 050 szt.

Maska FFP2 i KN95 – 7800 szt.

Maska FFP3 – 1150 szt.

Maska chirurgiczna/medyczna – 39 600 szt.

Płyn do dezynfekcji rąk – 400 litr.

Płyn do dezynfekcji powierzchni – 500 litr.

Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny - 3 szt.

Reduktor do butli z tlenem - 10 szt.

Termometr - 8 szt.

Pulsoksymetr - 9szt.

na łączną kwotę 490 115,42 zł.


22 grudnia 2020r.


Tablica dofinansowanie

28 kwietnia 2020r.


Poszukujemy lokalnego koordynatora zbiórek na rzecz Naszej Placówki!

Uprzejmie informujemy, że (nazwa placówki) przystąpił do ogólnopolskiego systemu https://www.wsparciedlaszpitala.pl/ . Na stronie łatwo znaleźć można informacje o naszych aktualnych potrzebach w tym trudnym czasie, a także zadeklarować pomoc.

Poszukujemy osoby, która chciałaby podjąć się roli Koordynatora lokalnego. To osoba, która w systemie WsparcieDlaSzpitala.pl jest łącznikiem między Darczyńcami a placówką. Koordynator organizuje lokalne zbiórki, zbiera produkty i przekazuje je w imieniu Darczyńców placówce. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się zaopiekować Naszą placówką, prosimy o wypełnienie zgłoszenia na stronie: https://www.wsparciedlaszpitala.pl/koordynator/

Zachęcamy do obejrzenia krókiego materiału wideo, który tłumaczy, na czym polega rola Koordynatora lokalnego: https://youtu.be/nBA8os_7MyU


27 kwietnia 2020r.


Logotypy

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.
 • Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

  Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 124,9 mln zł, wkład z budżetu państwa to 15,1 mln zł, a pozostałe środki (10 mln zł) pochodzą z budżetu województwa mazowieckiego.

  Projekt będzie realizowany do końca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

  Covid